Bij PVC vloeren in combinatie met vloerverwarming is het erg belangrijk dat het opstart en afkoel protocol van de vloerverwarming goed in acht genomen wordt. Wordt dit niet gedaan kan er voor zorgen dat de vloer niet voldoende op treksterkte zal zijn en er niet gelegd kan worden. Dit om scheurvorming in dekvloer en dus in de PVC vloer te voorkomen.

*Dit opstook- en afkoelprotocol moet bij voorkeur meermaals worden uitgevoerd voordat PVC vloer wordt aangebracht.  Lees onderstaand document aandachtig door.

Protocol vloerverwarming Bedrijfschap Afbouw