Een online prijsopgave geeft met uw juiste informatie ook een goede prijsindicatie en is daarbij vrijblijvend en kosteloos. Daarnaast zijn we zeer bereid om op uw verzoek op locatie te adviseren, te meten en op basis daarvan een exacte prijsopgave te doen. Omdat hier veel tijd mee gemoeid is, hanteren wij een prijs van € 75,- euro inclusief voorrijkosten en prijsopgave via de mail. Bij akkoord van de deze prijsopgave zullen deze kosten worden gecrediteerd.

Aanvraag Prijsopgave
Aanvraag via website
* afspraak op locatie € 75,- incl. voorrijkosten en prijsopgave via de mail. Wordt gecrediteerd bij afsluiten order.
vermeld uw e-mail adres waar we de prijsopgave naar kunnen versturen
specificeer hier uw keuze, zoals kleur aantal vierkante meters, afmetingen en eventueel merk.